Regiuni-țintă UE: Cahul și Ungheni, abilitarea economică inclusivă a regiunilor-țintă din Republica Moldova

Economie mai puternică
23 500 000 EUR
PNUD, cu unele componente de către UNICEF
2019 - 2024
În curs de desfășurare
Programul are ca scop de a consolida coeziunea economică, teritorială și socială din Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale inclusive, durabile și integrate și îmbunătățirea nivelului de viață al cetățenilor în zona așa-numitele „microregiuni” Ungheni și Cahul.

Beneficiari:

 

Cetățeni și comunități locale din zona Ungheni și Cahul.

 

Rezultatele anticipate sunt:

 

  • Capacitățile instituționale ale administrațiilor locale din micro-regiunile Cahul și Ungheni vor fi consolidate pentru a sprijini realizarea strategiei de dezvoltare socio-economică compatibilă cu mediul, pentru creșterea și dezvoltarea locală integrată;

  • Implicare îmbunătățită și mai largă a părților interesate (de exemplu, cetățeni, OSC-uri pentru tineri, sectorul privat) în planificarea și monitorizarea strategiei de dezvoltare socio-economică;

  • Parteneriat îmbunătățit al părților interesate de dezvoltare locală (APL-uri - sectorul privat - grupuri comunitare) din micro-regiunile Cahul și Ungheni;

  • Cetățenii din micro-regiunile Cahul și Ungheni vor beneficia de o calitate și disponibilitate sporită a prestării serviciilor publice și de o performanță sporită a utilităților publice locale;

  • Micro-regiunile Cahul și Ungheni își vor spori competitivitatea teritorială și vor deveni mai atrăgătoare pentru investiții, crearea de locuri de muncă și antreprenoriat;

  • Economiile micro-regiunilor Cahul și Ungheni vor adopta o abordare inteligentă de dezvoltare a specializării economice și vor spori performanța de afaceri în sectoarele lor economice-cheie.

 

Locație și contacte

Ungheni, Cahul

Galerie foto și video