Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni (EVA)

Societate mai puternică
5 000 000 euro
UN Women Moldova
2020 - 2022
În curs de desfășurare
Programul „EVA” va promova egalitatea de gen și abilitarea femeilor prin integrarea componentei de gen în politicile publice locale și prin combaterea violenței domestice împotriva femeilor și copiilor. Programul va sprijini o serie de localități din raioanele Cahul și Ungheni în realizarea progreselor în două arii tematice.
 1. Egalitatea de gen:

 • prin consolidarea capacităților autorităților publice locale (APL) și a organizațiilor societății civile (OSC) în ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen în politicile locale;
 • prin sprijinirea APL de nivelul I și II în implementarea principiilor Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților în Viața Locală;
 • prin educarea și creșterea gradului de conștientizare al populației și organizațiilor societății civile locale cu privire la egalitatea de gen și importanța implicării femeilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local.
 1. Prevenirea și combaterea violenței în familie:

 • prin fortificarea capacităților echipelor multidisciplinare și ale serviciilor specializate;
 • crearea serviciilor specializate pentru victimele violenței sexuale;
 • abilitarea supraviețuitoarelor violenței în familie pentru a se angaja în activități generatoare de venituri;
 • pilotarea programelor de prevenire a violenței în școli și în comunități pentru a promova relațiile respectuoase, cu drepturi egale și fără violență între femei și bărbați, fete și băieți;
 • îmbunătățirea capacităților OSC-urilor locale în promovarea drepturilor femeilor.

 

Beneficiari:

 1. Autoritățile publice locale de nivelul I și II din raioanele Cahul și Ungheni::
 • Președinte/președintă și vicepreședinte/ vicepreședintă de raion,
 • Primar/primară și viceprimar/viceprimară,
 • Consiliile locale și raionale,
 • Secretarii/secretarele consiliilor locale și raionale,
 • Șefele/șefii direcțiilor de specialitate (Asistență Socială și Protecție a Familiei, Educație, Economie, Agricultură, Finanțe).
 1. Membrii echipelor multidisciplinare de nivel II și I din raioanele Ungheni și Cahul:
 • Vicepreședinte/vicepreședintă de raion sau primar/primară,
 • Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei,
 • Inspectoratul de Poliție,
 • Direcția Educație,
 • Centrul/Oficiul Medicilor de Familie,  
 • Servicii/centre pentru victimele violenței în familie și protecția copiilor și centre/servicii pentru asistența și consilierea agresorilor,
 • Instituția de învățământ (școala).
 1. Comunitățile școlare din raioanele Ungheni și Cahul:
 • Elevii și asociațiile de elevi,
 • Pedagogii și asociațiile de pedagogi,
 • Părinții/tutorii și asociațiile de părinți,
 • Psihologele/psihologii școlari,
 • Asistentele medicale/asistenții medicali din școală.
 1. Organizațiile societății civile din raioanele Ungheni și Cahul;
 2. Populația raioanelor Ungheni și Cahul;
 3. Mass-media.

 

Rezultate:

Programul va avea un impact dublu asupra raioanelor Cahul și Ungheni. Acesta va asigura că egalitatea de gen este promovată și integrată atât în politicile publice locale, cât și în procesele de luare a deciziilor și va crește accesul victimelor violenței în familie la servicii multidisciplinare eficiente.

O atenție specială va fi acordată pilotării programelor de prevenire a violenței în școli și în comunități prin abordarea stereotipurilor negative de gen și a violenței bazate pe gen.

Ca urmare a Programului EVA, APL-urile, organizațiile societății civile, instituțiile mass-media și publicul larg vor înțelege mai bine problemele legate de inegalitatea de gen și consecințele acestora la toate nivelurile. APL vor dezvolta politici și bugete incluzive și vor înțelege beneficiile adoptării Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților în Viața Locală. O serie de inițiative locale vor fi implementate pentru a promova participarea durabilă a femeilor în viața politică, economică și socială, inclusiv în procesele de luare a deciziilor în domenii relevante.

Programul va crea un serviciu specializat pentru victimele violenței sexuale în baza exemplelor din statele membre ale UE și va asigura că echipele multidisciplinare din Cahul și Ungheni sunt mai bine pregătite să asiste și să ofere sprijin eficient femeilor și copiilor victime ale violenței sexuale și ale violenței în familie. Furnizorii de servicii vor utiliza sisteme îmbunătățite de colectare a datelor la nivel local pentru a dezvolta bazate pe dovezi pentru combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.

 

Manageră de program: Polina Panainte, polina.panainte@unwomen.org

 

Locație și contacte

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 202, et. 6, MD-2004, Chișinau, Moldova

Galerie foto și video