Creşterea încrederii reciproce dintre cadrele didactice de pe cele două maluri ale Nistrului: Formarea capacităţilor regionale pentru dezvoltarea continuă a competenţelor profesorilor în domeniul metodelor pro active de educaţie

Conectivitate mai puternică
663 106 euro
Institutul pentru Democraţie
2016 - 2019
Finalizat
În decembrie 2016 în Moldova, în cadrul programului de măsuri de consolidare a încrederii, finanţat de Uniunea Europeană, Institutul pentru Democraţie (Comrat), în parteneriat cu Societatea Culturii Bulgare „Rodoliubets” (satul Parcani, din stânga Nistrului) şi Centrul pentru Promovarea şi Protecţia Drepturilor Femeii Tinere (Chişinău) a demarat implementarea proiectului „Creşterea încrederii reciproce dintre cadrele didactice de pe cele două maluri ale Nistrului: Formarea capacităţilor regionale pentru dezvoltarea continuă a competenţelor profesorilor în domeniul metodelor moderne pro active de educaţie pentru drepturile omului”.

Pentru ca elevii şi studenţii să înţeleagă şi să-şi evalueze corect drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti într-o societate democratică, trebuie să primească o educaţie adecvată. O astfel de educaţie are ca scop nu numai familiarizarea elevilor şi studenţilor cu concepte de bază, practici ale democraţiei şi drepturilor omului, ci şi educarea cetăţenilor cu principii independente, cu o viziune largă şi abilitatea de a gândi analitic. Astfel, devenind adepţi a ideilor democratice. 

 

Formarea calitativă în domeniul democraţiei şi al drepturilor omului face parte dintr-un sistem educaţional de succes în ansamblu. Ori, importanţa învăţării profesorilor de a învăţa drepturile omului se explică prin faptul că în şcoli se formează idealurile şi valorile democratice ale elevilor. 

 

În această situaţie, eficienţa educaţiei democratice a tinerilor depinde de comportamentul şi cunoştinţele profesorilor. După ce vor căpăta cunoştinţele despre rolul democraţiei, metodele moderne de predare a democraţiei şi a drepturilor omului în cadrul acestui proiect, profesorii vor cultiva cu pricepere valorile şi idealurile democratice ale elevilor. În şcoli, copiii pot învăţa elementele de bază ale democraţiei şi, în consecinţă, vor deveni indivizi formaţi în mod democratic.

 

Predarea drepturilor omului profesorilor este extrem de importantă, iar formarea comună a cadrelor didactice de pe cele două maluri ale Nistrului este una dintre puţinele şanse reale de consolidare a încrederii între Chişinău şi Tiraspol.

 

Astfel, scopul proiectului este de a creşte nivelul de încredere între Chişinău şi Tiraspol, precum şi pentru a promova dezvoltarea tinerilor în cetăţeni activi şi responsabili, care sunt familiarizaţi cu principiile democraţiei. 

 

Acest obiectiv implică angajarea profesorilor în utilizarea tehnologiilor active în şcoli, inclusiv în domeniul drepturilor omului, în legătură cu mecanismele şi procedurile de protejare a acestor drepturi. Toate acestea vor fi foarte utile pentru profesori, care, îşi vor întări abilităţile, şi vor spori performanţele în şcoli.

 

Profesorii vor folosi în mod activ cunoştinţele dobândite, deoarece temele seminariilor din cadrul proiectului ţin cont de realizările metodologice moderne ale ştiinţei şi se bazează pe experienţa pedagogică avansată în domeniul învăţării proactive a elevilor, care vizează creşterea independenţei şi activităţii elevilor, sporind gândirea lor critică.

 

Obiectivul general al proiectului este de a crea o reţea de educatori în domeniul drepturilor omului de pe ambele maluri ale Nistrului, de a sensibiliza ONG-urile din Transnistria şi din Moldova, precum şi cadrele didactice, pentru a consolida dialogul, ceea ce va contribui la lichidarea stereotipurilor, şi pentru a promova consolidarea încrederii şi înţelegerii reciproce între cadrele didactice de pe cele două maluri ale Nistrului.

 

Obiective specifice ale proiectului:

 

  •  Reducerea utilizării metodelor conservatoare de formare şi consolidarea potenţialului de formare continuă a cadrelor didactice din Moldova şi regiunea Transnistreană cu metode moderne de educaţie în domeniul drepturilor   omului.

  •  Să menţină o înţelegere reciprocă a comunităţii cadrelor didactice prin participarea la activităţi comune şi vizite reciproce.

  •  Instituţionalizarea mecanismelor de consultare între ONG-uri şi instituţiile de învăţământ, care vizează actualizarea permanentă a instruirii pentru rezolvarea problemelor curente.

  •  Crearea de infrastructuri şi contacte regulate pentru consolidarea încrederii şi schimbul de experienţă între membrii reţelei în domeniul drepturilor omului şi al profesorilor.

  •  Facilitarea instituirii de parteneriate şi cooperare durabilă între instituţiile de învăţământ, cadrele didactice şi ONG-urile celor două maluri ale Nistrului.

  •  Contribuirea la dezvoltarea idealurilor şi valorilor democratice ale cadrelor didactice, pentru a învăţa elevii într-un mod eficient.

 

Beneficiari:

 

Conducătorii și profesorii din școli, licee, colegii și universități din Găgăuzia, Chișinău, Regiunea Transnistreană, șefi ai organizațiilor non-guvernamentale de pe cele două maluri ale Nistrului, funcționari și alţii.

 

Activități:

 

Printre principalele activităţi ale proiectului se remarcă organizarea de ateliere comune pentru profesori, dedicate dezvoltării competenţelor lor în domeniul metodelor proactive moderne de predare a drepturilor omului; crearea unei reţele interregionale de cadre didactice din regiunea Transnistreană „Educaţia pentru drepturile omului”; crearea unui centru naţional de resurse metodologice pentru drepturile omului (la Chişinău, Comrat şi Tiraspol); organizarea vizitelor de schimb ale cadrelor didactice din diferite regiuni ale Moldovei; crearea unui comitet coordonator pentru educaţia pentru drepturile omului pentru 20 de organizaţii neguvernamentale şi instituţii de învăţământ de pe ambele maluri ale Nistrului şi alte evenimente.

Este evident că susţinerea acestui proiect de către Uniunea Europeană este importantă şi relevantă: or, în Moldova, pentru prima dată se desfăşoară un proiect similar.

Acesta este motivul pentru care participanţii la aceste evenimente şi-au exprimat recunoştinţa nu numai Institutului pentru Democraţie, dar şi donatorului de proiecte 

 

 

Locație și contacte

str. Tretiacova 21/3, Comrat, Republica Moldova

Galerie foto și video