Asistență Tehnică pentru susținerea dezvoltării Organizațiilor Societății Civile din Republica Moldova

Societate mai puternică
860,500.00 Euro
Centrul pentru Familie și Îngrijirea copiilor (KMOP) led consortium
2017 - 2020
În curs de desfășurare
Scopul proiectului este de a oferi Asistență Tehnică Beneficiarilor de Granturi din partea UE și potențialilor beneficiari ai Fondului Societății Civile pentru implementarea proiectelor finanțate de UE.
Obiectivele proiectului:
  1. să ofere asistență tehnică beneficiarilor de granturi din partea UE și viitorilor potențiali beneficiari ai Fondului societății civile pentru a implementa proiecte finanțate de UE;
  2. să ofere sprijin OSC-urilor beneficiari de subvențiile UE pentru consolidarea guvernanței interne și a durabilității;
  3. să ofere activități directe de dezvoltare a capacităților care să vizeze domeniile ce țin de consolidarea rolurilor OSC-urilor moldovenești în procesul de implementare a Acordului de Asociere dintre UE și Moldova;
  4. acordarea de sprijin delegației UE în Moldova pentru îmbunătățirea informării societății civile, obținerea unei mai bune înțelegeri a peisajului societății civile locale și trecerea de la finanțare la sprijinirea societății civile;
  5. susținerea Delegației UE în Moldova în monitorizarea și creșterea vizibilității acțiunilor sale pentru sprijinul societății civile din Moldova.

 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

 

-  îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor pentru OSC în implementarea proiectelor UE și monitorizarea politicilor, astfel încât acestea să poată să se angajeze eficient în procesul Acordului de Asociere;
-  consolidarea structurilor de guvernare ale OSC, a sistemelor de gestiune financiară și a durabilității, astfel încât să se îmbunătățească transparența și raportarea acestora;
-  crearea rețelelor și consorțiului între OSC-urile urbane și rurale, precum și între organismele consultative ale OSC-urilor pentru Acordul de Asociere;
-  îmbunătățirea cunoștințelor OSC pe domenii vizate de către schema de granturi OSC (bună guvernanță, dezvoltare economică și socială, coeziune socială prin furnizarea de servicii sociale) și aspecte transversale - în principal, integrarea egalității de gen;
-  infomarea delegația UE în Moldova despre schimbările societății civile.

Locație și contacte

Centrul pentru Familie și Îngrijirea copiilor (KMOP) led consortium
+373 67224222

Galerie foto și video